کاشت درخت توسط اعضای سامانیوم

.1401/9/21 دوشنبه

اعضای باشگاه سامانیوم بخشی از امتیازات خود را به کاشت درخت اختصاص دادند.

به گزارش سامان رسانه، باشگاه مشتریان بانک سامان (سامانیوم) در طرح «با همکاری هم درخت بکاریم» با یاری شرکت بازدم اقدام به کاشت درخت در پارک جنگلی کوهسار کرد. 
در این طرح، اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان(سامانیوم) با اختصاص بخشی از امتیازات خود، از کاشت درخت حمایت کردند. 

برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه