سیاست و عملکرد ارزی بانک سامان

.1401/3/26 پنجشنبه
بانک سامان با راهبرد تبدیل شدن به انتخاب نخست کارگزاری‌های خارجی و مشتریان داخلی در عملیات ارزی تمامی اقدامات و عملیات خرد و کلان ارزی خود را از آغاز تا امروز در راستای سیاستهای بانک مرکزی تدوین و به انجام رسانده است.
بر همین اساس کلیه اقدامات و خدمات مذکور اعم از خرید و فروش بروات و اعتبارات اسنادی، معطوف به دریافت درخواست مشتری از کانالها، فرآیندها و بسترهای قانونی اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
شایان ذکر است این بانک به عنوان بانک تخصصی در حوزه غذا و دارو طی سال‌های مواجهه با تحریم‌های ناجوانمردانه نقشی جدی و مهم در راستای تسهیل و تسریع کسب و کارهای مذکور داشته است. 
 
 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه