تغییر ساعت کاری سامانه ساتنا

.1401/2/31 شنبه

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، ساعت کاری سامانه ساتنا در بانک سامان تغییر کرد.

به گزارش سامان رسانه، با ابلاغ بانک مرکزی، ساعت کاری سامانه ساتنا در بانک سامان افزایش یافت.
بر این اساس، از ابتدای خرداد سال 1401 ساعت پایانی دستور پرداخت‌های بین مشتری در روزهای غیرتعطیل ساعت 14:30 خواهد بود و همچنین ساعت دستور پرداخت‌های بین‌بانکی نیز در همین ایام تا ساعت 15 خواهد بود.
لازم به ذکر است که در خصوص سامانه پایا ساعت اعمال دستورات بدون تغییر و همانند گذشته است.
 
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه