توسط بانک سامان صورت گرفت:

پرداخت 498 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در آذرماه

.1400/10/4 شنبه

بانک سامان در طول آذرماه سال 1400 نزديک به 498 ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعلام بانک سامان، طي آذرماه سال جاري بانک سامان 629 فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 497700 ميليون ريال پرداخت کرده است.
بر همين اساس، با احتساب پرداختي‌هاي آذرماه، بانک سامان از ابتداي سال 1400 تا پايان آذرماه همين سال 3563 فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ 277961 ميليارد ريال پرداخت کرده است.
همچنين بر اساس همين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه، 8815 نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از اين تعداد 7025 نفر در انتظار تعيين شعبه، 716 نفر در انتظار پذيرش در شعبه، 958 نفر در انتظار تکميل مدارک و 116 نفر در انتظار اخذ وام هستند.
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه