اطلاعیه بهینه‌سازی سامانه های نرم‌افزاری

.1400/9/11 پنجشنبه

به اطلاع مشتریان بانک سامان می‌رساند، در راستای اجرای برنامه بهبود سیستمی و بهینه‌سازی نرم‌افزاری، سرویس‌های بانک سامان از ساعت 2 الی 4 سحرگاه جمعه مورخ 12 آذرماه 1400 با اختلال روبرو خواهند بود.

برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه