اطلاعیه بهینه‌سازی سامانه های نرم‌افزاری

.1400/8/1 شنبه
 به اطلاع مشتریان بانک سامان می‌رساند، در راستای اجرای برنامه بهبود سیستمی و بهینه‌سازی نرم‌افزاری، سرویس‌های الکترونیکی بانک سامان از ساعت 4 تا ۵ بامداد مورخ۲ آبان ماه 1400 با اختلال روبرو خواهند بود.
برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه