تقدیر بانک مرکزی از 10 رئیس شعبه بانک سامان

.1399/12/3 یکشنبه

در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور، از 10 رئیس شعبه بانک سامان تقدیر شد.

به گزارش سامان رسانه، یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور با موضوع «مدیریت شعب در دوران اشاعه ویروس کرونا» در حالی برگزار شد که در این مراسم از 10 رئیس شعبه موفق بانک سامان تقدیر به عمل آمد.
لازم به ذکر است که در این مراسم، از آقایان غلامعلی کريمی ابيازنی رئیس شعبه شهریار، سید جعفر لاجوردي رئیس شعبه میدان آرژانتین، علیرضا مستأجران رئیس شعبه سیتی سنتر اصفهان، محمدعلی رضائی اقدم رئیس شعبه 17 شهریور تبریز، عباس سبزه‌زار رئیس شعبه زاینده‌رود اصفهان، اروج ميرزائی رئیس شعبه بازار تبریز، عباس اطهری رئیس شعبه قشم، جمشید باقری رئیس شعبه خانه اصفهان، ابوذر اساسه رئیس شعبه بابل و خانم آزاده قدمی رئیس شعبه بلوار دريا با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.
برچسب خبر: بانک سامان , تقدیر , رئیس شعبه برتر
1399/4/21 شنبه