دانسا

چطور بانک محبوب شدیم؟

.1399/2/10 چهارشنبه

مفهوم رقابت و رتبه بندی و چالش از آن دست مفاهیمی است که زمینه ساز پویایی و شادابی در هر صنعت و سازمانی است. یکی از رتبه بندی های معمول در نظام بانکی که با عنوان جشنواره بانک محبوب من شناخته می شود به طور منظم در شش سال گذشته به رتبه بندی بانک های کشور بر اساس شاخص های مختلف پرداخته است که مهمترین ویژگی این رتبه بندی و جشنواره مشارکت گسترده مردم و مشتریان نظام بانکی به عنوان داوران و رای دهندگان اصلی این رتبه بندی است.

ششمین دوره جشنواره بانک محبوب من با رویکرد سنجش رتبه‌بندی بانک‌های کشور بر مبنای شاخص تصویر سازمانی و در دوره زمانی زمستان 1398 انجام شد.

جغرافیای این پژوهش ملی بوده است یعنی به مدد اینترنت و دسترسی عمومی برای مشارکت در رای گیری از همه جای ایران با هر سطح زندگی و تحصیلی مشارکت کننده وجود داشته است. نمونه آماری این پژوهش بالغ‌بر 140 هزار نفر از مشتریان نظام بانکی بوده است که در نوع خود عدد بسیار بزرگ و قابل توجهی است که می تواند در نرمال بودن نتابج و صحت و دقت هر چه بیشتر آن تاثیر بگذارد.

سه مؤلفه اصلی موردبررسی در سنجش مفهوم تصویر سازمانی که مبنای تولید پرسشنامه بودند عبارت‌اند از:

1-      وجهه بهتر برند بانک نسبت به رقبا

2-      احساس خوب مشتریان نسبت به بانک

3-      نظر مساعد سایر مشتریان نسبت به بانک

بر این اساس بانک سامان در میان 30 رقیب توانست بالاترین رتبه را به خود اختصاص دهد.

به زعم من وقتی ما به عنوان یک بانک حائز چنین رتبه ای در سه شاخص یا مولفه محوری می شویم باید دلایل و ما به ازاء این دستاورد را به عنوان نقاط قوت بانک و همکاران در مسائل مختلفی جستجو کرد. نقط قوتی که در فرهنگ و رفتار سازمانی ما نمود پیدا می کند.

به نظر من این رتبه که نشان‌دهنده زیبایی تصویر سازمانی ما در ذهن و ضمیر آگاه جامعه است، حاصل همه لبخندهایی است که به مشتریان می‌زنیم، نتیجه همه پیگیری‌های دلسوزانه‌ای است که برای مشتری انجام می‌دهیم، دستاورد همه خدمات سریع و هوشمندانه‌ای است که به مشتری ارائه می‌کنیم و مبین کلاس متفاوت تصویر برند سامان در دنیای فیزیکی و مجازی، اهمیت جدی به صدای مشتری و ایجاد رضایت در مشتریان هدف با ارایه سبد متنوعی از خدمات است.

هرچند که رسیدن به این دستاورد بزرگ آسان نبوده است ولی بدون شک حفظ و تکرار آن بسیار دشوارتر است. بنابراین این دستاورد برای ما هم فرصت است و هم تهدید. ضمن تبریک و تقدیر از یکایک همکاران امیدوارم با همکاری و همدلی بیش‌ازپیش این فرصت ارزشمند را که حاصل زحمات همه سامانی‌هاست به سکوی پرتابی برای رسیدن به اهداف عالی بانک تبدیل کنیم.
برچسب خبر: بانک سامان , بانک محبوب
1399/4/21 شنبه