پژوهش

پژوهش

آخرین اخبار

پژوهش

1398/5/16 چهارشنبه

فلسفه مشتری محوری

1398/9/4 دوشنبه

حمید پهلوان: در بازاریابی مدرن، مشتری در اولویت فعالیت‌های سازمان قرار دارد و اغلب کوشش‌ها باید در جهت رفع نیازها و ایجاد ارزش برای وی باشد. در کوتاه‌مدت وظیفه بازاریابی انطباق نیاز مشتریان با محصولات موجود (بازار سنجی) و در بلندمدت انطباق محصولات با نیازها و خواسته‌های مشتریان (بازارسازی) است.

آخرین خبرهاآخرین خبرها
1399/4/21 شنبه