مراحل گام‌به‌گام دعوت دوستان به افتتاح سپرده وین
برای دعوت دوستان خود به افتتاح سپرده وین فقط کافی است وارد منوی پروفایل در برنامه موبایلت شوید.
1
2
3
4
5
1399/4/21 شنبه