1399/4/21 شنبه
تسهیلات رفع احتیاجات ضروری
در صورتیکه سپرده شما نزد بانک سامان است و با هزینه پیش بینی نشده یی مواجه هستید که نیاز به تامین نقدینگی دارید، بدون استفاده از سپرده خود می توانید مبلغ مورد نظر را از بانک سامان تسهیلات دریافت نمایند.

ويژگیهای تسهیلات احتیاجات ضروری
  • مبلغ: معادل 80 درصد ارزش سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت
  • مدت بازپرداخت: بستگی به روش بازپرداخت دارد. 
  • روش بازپرداخت: به صورت یکجا بعد از 6 ماهه یا 60 ماهه به صورت اقساطی
  • وثایق و تضمینات: سپرده

چه کسانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند
در صورتیکه نزد بانک سامان سپرده ای دارید با وثیقه قرار دادن آن امکان دریافت تسهيلات را خواهید داشت.

از کجا درخواست دهیم؟
شما می توانید درخواست خود جهت دریافت تسهيلات را با شعبه خود طرح نمایید. 

شرایط خاص
مشتریان ویژه و خاص بانک سامان می توانند با توجه به میزان سپرده خود نزد بانک سامان، تسهیلات احتیاجات ضروری را به مبلغ دلخواه با شرایط زیر دریافت نمایند.
  • مبلغ: معادل 80 درصد ارزش سپرده قرض الحسنه/یا 40 درصد سپرده  کوتاه مدت
  • مدت بازپرداخت: 12 ماهه 
  • روش بازپرداخت: به صورت اقساطی
  • وثایق و تضمینات: سپرده قرض الحسنه یا کوتاه مدت
  • نرخ سود این تسهیلات نرخ ترجیحی بین 6 تا 8 می باشد.

اطلاعات بیشتر
برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز سامان ارتباط: 6422-021 تماس بگیرید.