1399/4/21 شنبه

لیست صنایع
بانک سامان بر اساس سیاست های کلان خود، سالانه بخش های استراتژیک و بازار هدف خود را تعیین می کند. در همین راستا و با توجه به شناخت و مطالعه دقیق تر بخش های زیر، بانک خدمات ویژه ای را در حوزه های زیر ارائه می کند: