دانسا
1399/4/21 شنبه

1399/2/22 دوشنبه
آشنایی با بانکداری شرکتی
  • اشخاص حقوقی که به‌صورت انفرادی و بدون در نظر گرفتن ذینفعان واحد آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فروش محصولات یا ارائه خدمتشان طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بیش از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال یا هم‌ارز ریالی آن به سایر ارزهای مختلف باشد.
  • شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
  • شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها.
  • اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند.
  • اشخاص حقوقی ایرانی که بیش از 70% سهام آن‌ها متعلق به اشخاص خارجی است.