1399/4/21 شنبه

گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان در سال 1391 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با نام آتیه اندیشان سپهر شرق (سهامی خاص) با موضوع فعالیت سرمایه‌گذاری و هلدینگ به ثبت رسید. نام شرکت در سال 1396 به شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان تغییر یافت.