1399/4/21 شنبه

توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس در راستای مرتفع نمودن یکی از نیازهای بنیادین صنعت بانکداری کشور، به منظور تامین و پشتیبانی تجهیزات پرداخت الکترونیکی، در سال 1391 تاسیس گردیده است. نشانی وب‌سايت شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس https://adonistech.ir است.