1399/4/21 شنبه

دستگاه‌های غیر نقد
شما با کمک دستگاه‌های غیر نقد (CashLess)، به جز عملیات برداشت وجه، از تمامی قابلیت‌ها مشابه دستگاه‌های خودپرداز، بهره‌مند خواهید بود.
خودگردان (CRS)
شما با کمک دستگاه‌های خودگردان (CRS) مستقر در شعب منتخب بانک سامان، امکان واریز وجه نقد با تمامی کارت‌های عضو شتاب را علاوه بر تمامی قابلیت‌های دستگاه‌های خودپرداز، خواهید داشت.