1399/4/21 شنبه

تسهیلات تعمیر مسکن
اگر برای تعمیر منزل مسکونی خود کمبود نقدینگی دارید ما می توانیم معادل ارزش لوازم و مصالح موردنیاز و حداکثر به میزان 30% ارزش ملک موضوع تعمیر را تا سقف اعلامی دربسته اعتباری سالانه بانک از محل تسهیلات اعطائی تأمین کنیم.
تسهیلات خرید مسکن
اگر برای خرید یا تعویض منزل مسکونی خود کمبود نقدینگی دارید ما می‌توانیم معادل 50% ارزش مسکن مورد خریداری را تا سقف اعلامی دربسته اعتباری سالانه بانک) از محل تسهیلات اعطائی تأمین کنیم.
تسهیلات خرید خودرو
درصورتی‌که برای خرید خودرو کمبود نقدینگی دارید، معادل 80 درصد بهای خودرو را می‌توانید، تسهيلات خرید خودرو دریافت کنید.
خرید کالای مصرفی بادوام
اگر قصد خرید کالاهای مصرفی بادوام را دارید ما می‌توانیم معادل ارزش کالا را تا سقف اعلامی در بسته اعتباری سالانه را از محل تسهیلات اعطایی تأمین کنیم.
تسهیلات رفع احتیاجات ضروری
در صورتیکه سپرده شما نزد بانک سامان است و با هزینه پیش بینی نشده یی مواجه هستید که نیاز به تامین نقدینگی دارید، بدون استفاده از سپرده خود می توانید مبلغ مورد نظر را از بانک سامان تسهیلات دریافت نمایند.