1399/4/21 شنبه

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده

درصورتی‌که متقاضی شرکت در مناقصه یا مزایده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی یا شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی هستید و نیازمند دریافت ضمانت‌نامه هستید، می‌توانید آن را از بانک سامان دریافت کنید.
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
درصورتی‌که متقاضی شرکت در مناقصه یا مزایده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی یا شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی هستید و نیازمند دریافت ضمانت‌نامه هستید، می‌توانید آن را از بانک سامان دریافت کنید.
مزایا
  • انعطاف در دریافت کارمزد صدور ضمانت‌نامه با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت‌نامه
خوب است بدانید
  • ضمانت‌نامه‌های شرکت در مزایده و مناقصه حداکثر سه ماهه است.
  • لازم است موضوع قرار یا هر رابطه حقوقی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه با موضوع فعالیت ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مرتبط و متناسب باشد.
  • حقوق ضمانت‌نامه غیرقابل‌انتقال است، به عبارتی ذی‌نفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.
  • ضمانت‌نامه قابل تنزیل نیست.
  • بخش یا درصدی از مبلغ وجه ضمانت که در سپرده‌ای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت‌خواه نگهداری می‌شود.میزان سپرده نقدی طبق مصوبه کمیته اعتباری تعیین می‌گردد.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای (شغلی) در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما موردتأیید بانک باشد.
درگاه دریافت محصول
مراجعه حضوری به شعبه
استعلام ضمانت‌نامه
برای استعلام ضمانت‌نامه وارد سامانه استعلام شوید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد