1399/4/21 شنبه

تأمین مالی پروژه‌ها

شما می‌توانید مدیریت امور بانکی و مدیریت طرح خود را به ما بسپارید.
تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاران
در صورتی که برای انجام یک فعالیت برای تحقق یک تعهد یا یک محصول یا ارائه خدمات، با کمبود نقدینگی مواجه هستید و تمایل دارید با استفاده از بانک‌های داخلی، بانک‌های بین‌المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، تأمین مالی خود را انجام دهید می‌توانید مدیریت امور بانکی و مدیریت طرح خود را به ما بسپارید.
مزایا
امکان ارزیابی طرح‌ها شامل ارزیابی فنی، اقتصادی و ... توسط خبرگان بانکی؛
 تدوین ساختار تأمین مالی طرح با استفاده از نظر خبرگان بانکی.
خوب است بدانید:
خدمات ارائه‌شده در این زمینه به شرح زیر است:
  • مذاکره و انعقاد قرارداد با بانک‌های خارجی برای دریافت خطوط اعتباری؛
  • امکان تأمین مالی طرح از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق؛
  • مذاکره با سازمان‌ها و نهادهای داخلی و خارجی یا اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی؛
  • مدیریت بازپرداخت اصل و سود مبلغ به تأمین مالی کنندگان.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
تمامی اشخاص حقوقی، می‌توانند طرح‌های خود را برای مدیریت و تأمین مالی با بانک طرح کنند.
ثبت درخواست
شما می‌توانید با مراجعه به بانکداری شرکتی، این محصول را دریافت کنید.
محصولاتی که ممکن است برای شما مفید باشد.
  • تسهیلات خط اعتباری
  • تسهيلات سرمایه در گردش