اعتبارات اسنادی صادراتی
ما می‌توانیم اعتبارات اسنادی گشایش‌شده نزد بانکِ خریدار در خارج از کشور را به ذی‌نفع داخلی که نزد بانک سامان دارای حساب هستند را ابلاغ و معامله کنیم.
اعتبارات اسنادی وارداتی
اعتبارات اسنادی متداول‌ترین وسیله پرداخت در مبادلات بازرگانی بین‌المللی است. ما انواع اعتبارات اسنادی وارداتی را از طرف شما افتتاح می‌کنیم .
1399/4/21 شنبه